…om kvinnor som tar hand om barnen gratis och män som får betalt för det

Jag tror att det är dags att vi pratar om det här med föräldraledighet igen.

Vi pratade ju i våras om att föräldraledighet och uttag av föräldrapenning inte är samma sak, och att det blir fel när vi mäter antal dagar som män respektive kvinnor tar ut och sedan kallar en ökande siffra hos männen för att det blir ‘mer jämställt’.

Minns ni? (Om inte: jag skrev om det här, så gå gärna tillbaka och läs. Eller förresten – även om ni tycker er minnas så gå tillbaka ändå för säkerhets skull, det var ett bra inlägg.)

Anyway. I våras när jag skrev om det här så tog jag kontakt med en forskare som studerade just det. Då var det enda som fanns en lite äldre studie och hon visste inte ännu om mönstren fortfarande var desamma. Nu (okej, i september… jag ligger lite efter) har hon kommit med en första rapport, och det är en både intressant och viktig studie som alla som någon gång pratar om föräldraledighet i relation till jämställdhet borde titta på. (Pdf finns här.)

I stora drag:

Föräldrar är föräldralediga mycket längre tid än den siffra man får om man lägger ihop de föräldrapenningdagar som de tagit ut. Mäns föräldraledighet har ökat, men kvinnornas har inte förkortats. Det handlar alltså inte om ett nollsummespel där männens ökade föräldraledighet gör att kvinnorna är hemma mindre, istället är vi totalt hemma längre. Däremot när det gäller pengarna, så kan man möjligen se det ungefär så. Männen tar ut fler föräldradagar, och kvinnorna tar ut färre. Det tycks alltså som att kvinnor är hemma ungefär lika länge som tidigare, men med mindre betalt. Mönstren för hur många och hur långa föräldraledighetsperioder som tas ser också olika ut för män och kvinnor: män är hemma fler korta perioder (typ tar ledigt fredagar eller förlänger semestern på sommaren) medan kvinnor är hemma längre perioder. Män bibehåller därför under ledigheten en tätare koppling till arbetsmarknaden än vad kvinnor generellt gör, vilket kan vara betydelsefullt ur ett karriärsperspektiv.

Är ni med på vad vi ser här? Det här är faktiskt himla viktigt.

Den statistik som vi oftast (okej, typ alltid) ser i sådana här sammanhang – den över antal uttagna dagar - fångar inte upp de här mönstren. Om vi är intresserade av hur länge män respektive kvinnor är föräldralediga och hur det är korrelerat med deras karriärsmöjligheter, löneutveckling, pension och så vidare, så räcker det inte att titta på fördelningen av dagar.

Tvärtom – det kan vara direkt missledande.

Share

8 thoughts on “…om kvinnor som tar hand om barnen gratis och män som får betalt för det

 1. En bidragande orsak till det tror jag är SGI-regeln som säger att SGI:n är skyddad fram till barnets ettårsdag. Det vill säga du kan ta ut hur få dagar som helst under första året, men från och med ettårsdagen krävs uttag på 5 dagar/vecka för att skydda SGI:n.
  Eftersom kvinnor ofta är hemma den första tiden är det under deras period det finns möjlighet att snåla på dagarna för att få dem att räcka längre.
  Jag tycker man borde göra om hela systemet för beräkning av nivån på ersättningen.
  Idag slår den hårt mot studerande och människor med korta anställningar. När mannen i förhållandet är några år äldre än kvinnan får det ofta tydliga negativa effekter på kvinnans ersättningsstorlek och därmed uttaget.
  En familje-SGI som motsvarar vad hushållet drar in tillsammans skulle bli mer rättvist, samt att den nivån skyddas så länge man är föräldraledig med sitt barn.
  Det är ju trots allt för barnets skull det finns föräldrapenning, så den individuella uträkningen av inkomst är rätt märklig, när den så tydligt korrelerar med barnets möjlighet att vara hemma lika mycket med båda sina föräldrar.
  Naturligtvis spelar normer in i frågan också. Men för grupper med lägre inkomst är det ohållbart att den på arbetsmarknaden etablerade föräldern ska vara hemma mest/halva tiden när den oetablerade bara får grundbeloppet på 225kr/dag.

  / fd föräldrapenninghandläggare

  • Japp, SGI-reglerna lär vara viktiga i sammanhanget (det nämns också i rapporten). Särskilt medelklassen verkar använda flexibiliteten på det sätt du beskriver (man har både råd och kunskap om systemet). Intressant att höra om dina förslag för hur man skulle kunna räkna istället! Undrar bara (utan att egentligen ha tänkt på det mer än typ två sekunder, so bear with me) – finns det jämställdhetsproblem i ‘familje-SGI’ på liknande sätt som sambeskattningen? Just individualiseringen av systemet har ju generellt setts som en stor jämställdhetsreform i Sverige. (Och så är det förstås viktigt att t.ex. skilda föräldrar (som båda vill ta ut föräldrapenning) passar in i systemet, liksom ensamstående som tar ut all fp.) Helt klart är det här något som vi måste prata mer om i alla fall! Jämställdhetsbonusen har ju inte funkat nåt vidare…

   • Egentligen tycker jag att hela SGIberäkningssystemet funkar dåligt för alla som har svag eller ingen koppling till arbetsmarknaden. Antingen borde man hitta ett rättvisare system, eller helt enkelt höja lägstanivån så att inga föräldrar måste avstå tid med sina barn av ekonomiska orsaker. Man får bestämma sig för om föräldraförsäkringens syfte i första hand är till för att ersätta en inkomst eller om den är till för att barnen ska kunna tas omhand av sina föräldrar i början av livet. Med andra ord funderar jag på en slags föräldralön som inte är beroende av om du råkar få barn mitt i studierna eller när du precis jobbat 6 månader på ert välbetalt jobb.
    För övrigt är föräldraförsäkringen full av gamla kvarhängande märkliga regler, tex att årslönen slås ut på 365 dagar som endast är delbara i halv, fjärdedels, åttondels etc, vilket gör det superkomplicerat för en deltidsarbetande med ojämna arbetstider att ta ut fp på rätt sätt för att skydda sin SGI. Kort sagt finns det otroligt mycket som borde göras om då nuvarande system är ett lappverk av regler och undantag.

    • Intressant! Jag har inte tänkt så mycket på det där med SGI-reglerna tidigare (annat än ‘hur ska jag lägga upp allt för att skydda den…) Älskar när folk får mig att fundera över nya saker, i nya spår! Tack! :)

 2. Det här är en fantastiskt viktig diskussion! Men det finns dessutom flera dimensioner av den. En är ex. att mäns engagemang i barnen ökar av längre föräldraledighet. Benägenheten att vabba, att omprioritera mellan jobb och familj och att inse betydelsen av hur den egna familjeinsatsen kan påverka barnens mors inkomst och karriärutveckling ökar med största säkerhet med föräldraledigheten, oavsett om mammans ledighet ökar eller minskar. Man borde också titta på om kvinnor jobbar mer eller mindre än tidigare, inte bara på hur mycket man är föräldraledig. Kanske var den obetalda tiden ännu längre förr. Det är ju någonstans det positiva, att skära analysen på olika sätt för att komma fram till om helheten är bättre eller sämre än tidigare. Något som jag däremot oroar mig för när det gäller kvinnors obetalda föräldraledighet är den roll som betald förälraledighet har spelat för jämställdheten. Tänk om krav på ökad individualisering leder till att män inte tar mer ansvar för sina barn utan i stället leder till att fler kvinnor tvingas till längre ledighet utan ersättning och med sämre koppling till arbetsmarknaden än förr? Det vore ju ingen positiv utveckling.

  • Vi måste helt klart veta mer, på djupet, om de mönster som finnas. Jag hoppas (och tror) att Duvander får möjlighet att utforska det här mer, för studien är ju bara ett första steg och analyserna är ännu inte så utvecklade. Det allra viktigaste med studien tror jag är just slutsatsen att vi inte bara kan titta på uttag av dagar (vilket vi tenderar att göra), eftersom det inte visar såna här mönster. Det riskerar att debatten bygger på helt fel premisser. Jag oroar mig också för att en eventuell individualisering skulle slå på det sätt som du beskriver, åtminstone på kort sikt. Samtidigt tänker jag att det kanske behövs för att det ska bli jämnare på längre sikt. Men det är svårt, helt klart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>