…om att ha belägg

Det är intressant att observera hur vi interagerar på nätet – hur det har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Diskussionen om ’näthat’ som väcktes efter Uppdrag Gransknings program har satt fingret på en sådan tendens – otrevligheter, ovårdat språk och hot.

En annan tendens som jag tycker mig kunnat se under de senaste åren är att man allt oftare förväntas belägga det man säger med någon slags vetenskaplig referens. På vissa forum så kan det vara svårt att säga något alls om man inte samtidigt länkar till en vetenskaplig studie i ämnet. Och läser man bloggar som på något sätt berör kön så kan man inte undgå att i kommentarsfälten regelbundet se efterlysningar av studier som stöder det som sägs. Vad kan du hänvisa till för forskning på det då? Vad är det som säger att kvinnor har lägre löner än män? Det tror jag inte på om du inte kan säga vad du grundar det på!

Hur många gånger har du hört någon säga eller skriva forskning visar att…? Anledningen till att folk säger så är att forskning har en hyfsat stark position i samhället. Forskning antas som regel presentera objektiv kunskap; att säga ’hur saker är’.

När man hävdar något och knyter det till forskning så bygger man aktivt upp en trovärdighet i det man säger. Man signalerar på olika sätt att det man säger är riktigt, eftersom a) andra har sagt samma sak, b) dessa är högutbildade personer som antas särskilt lämpade att uttala sig, och c) det de säger har noga prövats vetenskapligt.

Samtidigt signalerar man genom referenserna att man själv a) är insatt i ämnet, b) har tillräcklig utbildning och kompetens för att läsa forskningsrapporter och dra slutsatser av dem, c) är noggrann och en person som bemödar sig om att säga sådant som är korrekt och ’bevisat’ snarare än att ’bara tycka’.

Den legitimitet som forskningen som regel åtnjuter åberopas alltså för att i sin tur skapa legitimitet för det man själv säger och den man är.

Ibland tycks de vetenskapliga referenserna fungera som slagträ – de är något att drämma i huvudet på folk. Där ser du! Det kan vara mer eller mindre effektivt beroende på sammanhanget. Följer man diskussioner kring omtvistade ämnen (typ LCHF eller jämställdhet) så kan de ibland utvecklas till någon slags strid med vetenskapliga referenser som vapen. Segrande ur diskussionen går den som hittar flest eller bäst referenser, snarare än den som kan uttrycka sin ståndpunkt på ett i övrigt mer övertygande sätt.

Men det implicita eller uttalade kravet på vetenskapliga referenser kan i sig också utgöra ett slagträ i en diskussion. Om den som skriver något i ett omtvistat ämne inte belägger sina ståndpunkter genom att hänvisa till vetenskapliga studier så kan det relativt enkelt vändas till dennes nackdel. Det kan man se i en del bloggars kommentarsfält, där det läggs ett stort ansvar på bloggskribenten att redogöra för sina källor. Vad grundar du det där på? Kan du ge några referenser? Länka några studier! Att påpeka avsaknaden av referenser tycks i sig kunna fungera som ett motargument i dessa miljöer.

Om det är så att den som skriver inte vill (eller kan, eller har tid att) referera till vetenskapliga studier, så riskerar det att tas för att det inte skulle finnas stöd för vad hen säger, vilket i det här sammanhanget underminerar skribentens legitimitet. Att ropa efter referenser är därför ett ganska smidigt sätt att locka in någon i en fälla: antingen kommer du inte med några referenser och då tänker vi inte ta något du säger på allvar, eller också får du lägga timmar på att hitta rätt studier att hänvisa till, istället för att lägga tid på sådant du själv tycker är viktigt.

Ropet efter referenser är också tämligen idiotsäkert som strategi i många sammanhang. Det duger nämligen sällan att svara ’men du själv då?’ och möjligheten att vända på steken är därför inte så stora, åtminstone inte utan att först själv göra en rejäl arbetsinsats. Den kritik som en fråga om referenser ofta rymmer kan dessutom nästan alltid bortförklaras med att man ’bara är intresserad’, om den ändå skulle utmanas.

Känner ni igen något av det jag beskriver här? Har ni själva skrivit något och bemötts med att avkrävas länkar till vetenskapliga studier? Hur såg ni på det och vad hände sen?  

Share

396 thoughts on “…om att ha belägg

  1. Kan du belägga att det där sättet att kommentera faktiskt är så vanligt som du påstår? Skoja bara; Jäsiken vad bra skrivet. Stort tack!

  2. OM jag känner igen mig! Har t.o.m blivit avkrävd källhänvisningar på fb där jag hade ondgjort mig över att RUT-avdrag kunde användas att betala läxhjälp, samtidigt som resurser till skolan skärs ner med stora macheten. Personen ifråga ville veta om jag hade belägg för att de två posterna står i direkt beröring med varandra. Suck!

    • Jag har oftast stött på det här i sammanhang där saker är omtvistade. Och där kan man ju faktiskt också förstå att det finns en poäng med det där eviga källhänvisandet (åtminstone ibland). Men alltså – att två saker som skattemedel används till har ett samband känns ju inte som ett jättedjärvt påstående… (även om det förstås knappast är så enkelt som att man säger ‘ska vi satsa på RUT eller skolan? – men det är ju en annan fråga). Det borde kunna räcka med att be om ett förtydligande (‘hur menar du att de hänger ihop?) om man inte hänger med på kopplingen. Eller att helt enkelt säga emot och förklara varför man inte tycker att kopplingen håller. I ditt exempel blir det verkligen tydligt att referenskravet gör andra saker också, och att man därför väljer den vägen istället. Intressant! Tack för att du delade med dig!

  3. Jo. *harkel* Du blev ju uppmanad att påvisa referenser i mitt kommentarsfält (tack förresten för det underbara svaret!) så på min blogg får jag sådant hela tiden. Ofta funkar det ganska fint med att lova att matcha varje referens de lyckas hitta med en egen. För det är, precis som du säger, tyvärr ofta en fråga om att försöka underminera skribentens auktoritet, ifrågasätta rätten att uttala sig liksom.

  4. [url=https://dutasteride.store/]avodart online usa[/url] [url=https://hydroxychloroquine.agency/]hydroxychloroquine sulfate[/url] [url=https://bactrim.cfd/]bactrim 400mg[/url] [url=https://allopurinol.email/]allopurinol otc[/url] [url=https://albuterol.golf/]how to get albuterol cheap[/url] [url=https://buyacyclovir.monster/]buy acyclovir online without prescription[/url] [url=https://vardenafil.email/]brand levitra[/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>