…om att bearbeta sina inre motsägelser

Jag tänker och skriver ganska mycket om snygga och roliga saker. Jag konsumerar, jag drömmer om att konsumera, jag uppfylls av känslan av att höra till när jag känner att jag gör eller ser ut på ett sätt som anses ’rätt’, och jag bekräftar den känslan och bidrar till att sprida de normer som den bygger på.

Samtidigt upptas en ganska stor del av mitt liv av mer allvarliga saker. Samhällsforskning, feminism, analys.

Och jag kämpar varje dag med att försöka sammanfoga alla de delar som utgör ett liv. Ibland går det, alltför ofta inte alls. Delvis beror det på de motsägelser som finns inom mig själv (och kanske är den här bloggen ett sätt för mig att bearbeta dessa motsägelser) men också på de motsägelser som finns i samhället på ett mer övergripande plan. De förväntningar och krav på hur man ska vara som aldrig går att uppfylla fullt ut eftersom de krockar med varandra.

Och jag tror att jag ett litet tag bara ska försöka att sluta försöka. För även om jag beundrar människor som mer aktivt kämpar emot, de som bearbetar och ändrar sina egna önskningar så att de överensstämmer bättre med de övertygelser som de har, så tror jag också att det måste finnas en plats för att vara precis så motsägelsefull som de flesta av oss är. Det måste få vara okej att baka cupcakes och önska sig en jättestor walk-in-closet med långa hyllor fyllda med skor och äta på Michelinrestauranger och läsa inredningsmagasin, och samtidigt kunna göra en feministisk analys utan att dess värde ska förtas eftersom ’riktiga feminister’ lever som de lär och gör upp med patriarkat, kapital och fördomsfullhet på alla plan i livet.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>